Szervezetfejlesztés (TAMOP262)

Nyertes európai uniós pályázatunknak köszönhetően lehetőséget kaptunk munka-erőpiaci szolgáltatást végző szervezetként kapacitásunk fejlesztésre. A kapacitásfejlesztési folyamat részeként jelenleg is zajlik a munkaerő-piaci szolgáltatásainkra vonatkozóan a minőségirányítási rendszerünk bevezetése. Az általunk kialakított szolgáltatási kört elsősorban olyan hátrányos helyzetű célcsoporti tagokra vonatkozóan dolgoztuk ki, akiknek egészségi állapota felnőttkorban bekövetkező traumás esemény, vagy a romló betegség okán alapvetően megváltozik (pl. fogyatékkal élő személyek). Ekkor külső segítség mozgósítása válhat szükségessé, hiszen a megváltozott élethelyzetben a jövőjükre vonatkozó terveikben, önállóságuk csorbulhat, munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeik beszűkülnek, így ehhez kapcsolódóan rehabilitációs igénnyel fordulnak hozzánk.

Szolgáltatásaink közé tartozik:

 

1. Kulcsképességek és kulcskompetenciák fejlesztése

A szolgáltatás célja, hogy a munka során követelményként támasztott képességeket és kompetenciákat feltárjuk, fejlesszük. Ennek köszönhetően a munkát kereső látássérült nagyobb eséllyel lesz képes állásba és képzésbe kerülni, a képzést elvégezni, illetve állását megtartani. Ezáltal javul az életminősége.

2. Pályamódosítási tanácsadás csoportos foglalkozás

A szolgáltatás célja elősegíteni azoknak a pályamódosítását, akiknek van tanult, illetve begyakorolt szakmájuk, de látássérülésük miatt akadályba ütköznek, vagy szakmájuk már nem piacképes, kényszerpályán vannak. Esetleg elavult szakmai ismeretekkel rendelkeznek, megszűnt, megszűnni készülő munkahely vagy téves pályaválasztás miatt pályamódosításra kényszerülnek.

3. Egyéni pályatanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy a pályamódosítás előtt álló látássérült ügyfeleknek segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz-, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.

4. Egyéni fejlesztési terv összeállítása

A fejlesztési terv a munkát kereső látássérültek munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében. Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy az egyén igényeinek szükségleteinek felmérése alapján rögzítsük a látássérült ügyfél konkrét fejlesztendő készségeit, képességeit. A feltárt komplex problématérkép alapján elkészül egy cselekvési terv, amelyben meghatározzuk azokat a konkrét tevékenységeket, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának-, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni. Az egyéni fejlesztési terv eszköz ahhoz, hogy az egyéni igények és szükségletek felmérésére alapozva az egyén fejlesztését, s a fejlesztést segítő szolgáltatásokat megtervezzük, rögzítsük az egyén fejlődésének mérföldköveit.

5. Rehabilitációs tanácsadás

A rehabilitációs tanácsadás célja a megváltozott munkaképességű személyek meglévő, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitációjának és munkaerő-piaci integrációjának és munkába állásának elősegítése. Cél, a látássérült személyek számára megfelelő munkahely, munkakör megválasztása, valamint képzés meghatározása.

6. Képzésben történő benntartás

Ez a szolgáltatás akkor szükséges, ha például a képzés során jelentkezik a látásromlás, vagy a tanulásában a látássérülés akadályozza az ügyfelet szükséges például az infokommunikációs akadálymentesítés. A szolgáltatás célja, hogy hozzásegítse a képzésben részt vevőket, szakmai végzettségük megszerzéséhez, a képzésben tartás támogatásával, a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.

7. Egyéb szolgáltatásaink

Látássérült személyek részére

  • személyi segítés
  • közösségi programok, szabadidős tevékenységek
  • életviteli tanácsadás
  • segédeszközökhöz való jutás segítése

Munkáltatók részére

  • érzékenyítő programok szervezése a befogadó környezeti feltételek megteremtése érdekében
  • akadálymentesítési tanácsadás
  • látássérült személyek alkalmazását elősegítő segédeszközök bemutatása, beszerzési lehetőségeinek felkutatása