Lépéselőny (TAMOP531)

Egy TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0092 azonosítószámú nyertes pályázatunkkal 2012 július.1 – 2013 augusztus 31. alacsony eséllyel rendelkező hátrányos helyzetű célcsoport társadalmi (re)integrációját célzó programot valósítottunk meg. A projekt során szerzett tapasztalatink igazolták korábbi elképzeléseinket, miszerint a hátrányos helyzetű célcsoportok számára olyan komplex szolgáltatáscsomagot kell kidolgozni a sikeres (re)integráció érdekében, amely lehetőséget biztosít az egyéni hátrányok, pszichés, szociális, egészségügyi stb. problémák feltárására és kezelésére, valamint személyre szabott fejlesztési terv mentén haladva biztosítja a kitűzött célok elérését.

Programunk rehabilitációs folyamata épít a jelen társadalmi- fogyasztói igényekre és szokásokra. A kliensek szempontjából pedig erősíti a belső igényszint erősödését, a készségek kihasználását és fejlesztését. A rehabilitációs törekvések többségében a rehabilitálást végző intézményrendszer egy olyan ideát vesz alapul, amelyben dotált folyamat a megváltozott munkaképességű foglalkoztatása. A feltételezett és valós foglalkoztató intézmények azonban a piaci körülményekhez szeretnének minél gyorsabban alkalmazkodni fennmaradásuk érdekében. Ebben az összefüggésben a mi rehabilitációs folyamatunk - ami egy modern, újszerű és sokoldalú szolgáltatást végző, vállalkozói szemlélettel is ellátott munkavállaló fellépését segíti elő - képes a XXI. századi piaci igényeinek megfelelni, de egyben közösségi erőforrásokat is mobilizál.

Küldetése a rehabilitációs folyamat többes szakterület együttműködésében lévő repertoárjának biztosítása, a rehabilitáció újszerű módszertanilag is innovatív tevékenységskála kidolgozása, hiányterületek hangsúlyozása, azok szolgáltatás protokolljának kidolgozása.

Érintettek köre

  • Hátrányos helyzetű lakosság
  • Megyében élő megváltozott munkaképességűek csoportjai
  • Foglalkoztatáspolitikai szempontból a kistérség a szakképzett munkaerő foglalkoztatói
  • Vállalkozók
  • Képzést és munkaerőpiaci szolgáltatásokat segítő szakemberek
  • Rehabilitációt végző szakemberek
  • Befektetők akik ösztönzőket látnak fejlesztési elképzelésekben és megvalósításban