Elemi rehabilitáció

Az 1998. évi XXVI. törvény foglalkozik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Eszerint a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel, csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. A törvény IV. fejezete foglalkozik a rehabilitációval. Ez alapján a fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják.

A látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatási kör alapvető célja, hogy segítsük a személyes önállósághoz szükséges ismeretek, készségek megszerzését, az életminőség javításához szükséges feltételek megteremtését. A különböző szakterületen speciális felkészültséggel rendelkező szakembereink személyre szabott tanácsadási alkalmak keretében lehetőséget biztosítanak az önellátáshoz szükséges készségek újratanulásához, a meglévő ismeretek fejlesztéséhez, valamint a rendelkezésre álló segédeszközök kipróbálásához.

A tájékozódás és önálló közlekedés tanítása a megmaradt látás, illetve szükség szerint hosszú fehér bot hozzájárul az elszigeteltség megszűnéséhez.

Mindennapos tevékenységek újratanulása keretében új eszközök, technikák megismerésével lehetőség nyílik arra, hogy a látássérült ember az olyan hétköznapi feladatokat, mint például a pénzkezelés, vásárlás, háztartásvezetés önállóan láthassa el.
Szakembereink abban is segítenek, hogy az egyén lakókörnyezetét úgy alakíthassa át, hogy ezeket a tevékenységeket biztonságosan végezhesse.

Látástréning – Segítségével a látássérült személy hasznosítható látás megléte esetén, annak tudatos, legmagasabb szintű felhasználására tehet szert, és látást javító segédeszközök kipróbálására, ezek használatának megtanulására kap lehetőséget.

Kommunikációs technikák oktatása – A Braille-írás és olvasás, illetve igény szerint más alternatív kommunikációs technikák tanítását foglalja magába. 

Informatikai oktatás – Célja a legkorszerűbb IT alkalmazások bevezetése, az akadálymentesítést szolgáló segédprogramok használatának elsajátítása az információszerzés és a kapcsolattartás érdekében

Szociális szolgáltatások – A rehabilitáció során a szociális szakemberek által nyújtható szolgáltatások legfőképpen a következő területekre terjednek ki: tájékoztatás a jogszabályok által igénybe vehető támogatásokról; segítségnyújtás az anyagi forrásokhoz való hozzájutásban; a kliens képviselete ügyeinek intézése során; egyéni tanácsadás; a kliens érdekképviselete; segítségnyújtás a látássérült kulturális, szórakozási és művelődésre való törekvéseiben.

Mi történik?

A tanácsadások személyre szabottan, az egyéni igények megismerése, és a meglévő ismeretek felmérése után történik. Szakembereink javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek hasznosak lehetnek a látássérült személy számára. Az egyén döntése alapján rögzítésre kerülnek a rehabilitációs célok, és az ezek eléréséhez szükséges foglalkozások köre.

A rehabilitációs szerződés megkötése után lehetőség van az Alapítvány által biztosított környezetben, ambuláns (bejáró) szolgáltatás igénybe vételére, de igény szerint otthontanítás keretében is igyekszünk segítséget nyújtani.

Az együttműködésünk ideje alatt koordinátort biztosítunk a hozzánk forduló személyek számára, aki végigkíséri a rehabilitációs folyamaton, felmerülő kérdéseire választ ad, és személyre szabott támogatást nyújt. A rehabilitációs foglalkozások időpontjait - általában heti-kétheti rendszerességgel - előre egyeztetjük.

A tervezett szolgáltatások megvalósulása után lehetőség van új igények rögzítésére, hiszen előfordulhat, hogy időközben megváltozik az igénybe vevő élethelyzete, szükséglete. Amennyiben pedig már nincs szükség szakembereink segítségére, úgy továbbra is kapcsolatban maradunk, hogy szükség esetén ismét támogatást nyújthassunk.

A folyamat lezárásától függetlenül lehetőség van a közösségi programjainkon, rendezvényeinken, klubfoglalkozásainkon való részvételre.

Miért hasznos felkeresni bennünket?

Amennyiben Ön hozzátartozóként érintett:

 • jobban megértheti családtagja állapotát,
 • könnyebbé teheti számára a hétköznapokat,
 • tájékoztatást kaphat olyan segédeszközök tekintetében, amelyek használatával önállóbb lehet,
 • ötleteket kaphat arra vonatkozóan, hogy hogyan akadálymentesítheti a környezetet számára
 • segíthet neki abban, hogy továbbra is fontosnak és hasznosnak érezhesse magát…

Amennyiben Ön személyesen érintett:

 • önellátáshoz szükséges új ismereteket sajátíthat el,
 • új eszközöket ismerhet meg,
 • biztonságosabbá teheti saját technikáját,
 • tájékoztatást kaphat akadálymentesítésről, pénzbeli ellátásokról,
 • segítünk a látásvesztés traumájának feldolgozásában,
 • találkozhat sorstársakkal,
 • új kapcsolatokra tehet szert,
 • pozitív élményekkel gazdagodhat…

Várjuk szíves érdeklődését!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. LSER2018 pályázati támogatásának köszönhetően a programban való részvétel INGYENES minden magyar látássérült személy számára.