Elemi rehabilitáció

Az 1998. évi XXVI. törvény foglalkozik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Eszerint a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel, csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. A törvény IV. fejezete foglalkozik a rehabilitációval. Ez alapján a fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják.

A látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatási kör alapvető célja, hogy segítsük a személyes önállósághoz szükséges ismeretek, készségek megszerzését, az életminőség javításához szükséges feltételek megteremtését. A különböző szakterületen speciális felkészültséggel rendelkező szakembereink személyre szabott tanácsadási alkalmak keretében lehetőséget biztosítanak az önellátáshoz szükséges készségek újratanulásához, a meglévő ismeretek fejlesztéséhez, valamint a rendelkezésre álló segédeszközök kipróbálásához.

A tájékozódás és önálló közlekedés tanítása a megmaradt látás, illetve szükség szerint hosszú fehér bot hozzájárul az elszigeteltség megszűnéséhez.

Mindennapos tevékenységek újratanulása keretében új eszközök, technikák megismerésével lehetőség nyílik arra, hogy a látássérült ember az olyan hétköznapi feladatokat, mint például a pénzkezelés, vásárlás, háztartásvezetés önállóan láthassa el.
Szakembereink abban is segítenek, hogy az egyén lakókörnyezetét úgy alakíthassa át, hogy ezeket a tevékenységeket biztonságosan végezhesse.

Látástréning – Segítségével a látássérült személy hasznosítható látás megléte esetén, annak tudatos, legmagasabb szintű felhasználására tehet szert, és látást javító segédeszközök kipróbálására, ezek használatának megtanulására kap lehetőséget.

Kommunikációs technikák oktatása – A Braille-írás és olvasás, illetve igény szerint más alternatív kommunikációs technikák tanítását foglalja magába. 

Informatikai oktatás – Célja a legkorszerűbb IT alkalmazások bevezetése, az akadálymentesítést szolgáló segédprogramok használatának elsajátítása az információszerzés és a kapcsolattartás érdekében

Szociális szolgáltatások – A rehabilitáció során a szociális szakemberek által nyújtható szolgáltatások legfőképpen a következő területekre terjednek ki: tájékoztatás a jogszabályok által igénybe vehető támogatásokról; segítségnyújtás az anyagi forrásokhoz való hozzájutásban; a kliens képviselete ügyeinek intézése során; egyéni tanácsadás; a kliens érdekképviselete; segítségnyújtás a látássérült kulturális, szórakozási és művelődésre való törekvéseiben.