Elemi rehabilitáció

A látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatási kör alapvető célja, hogy segítsük a személyes önállósághoz szükséges ismeretek, készségek megszerzését, az életminőség javításához szükséges feltételek megteremtését. A különböző szakterületen speciális felkészültséggel rendelkező szakembereink személyre szabott tanácsadási alkalmak keretében lehetőséget biztosítanak az önellátáshoz szükséges készségek újratanulásához, a meglévő ismeretek fejlesztéséhez, valamint a rendelkezésre álló segédeszközök kipróbálásához.

Funkcionális látásvizsgálat és látástréning

A foglalkozások során célunk a még meglévő látás adta lehetőségek jobb kihasználását. Erre akkor lehet szükség, ha az ügyfél a vizsgálatok során rosszabb teljesítményt mutat, mint azt a szemészeti adatok és vélemények alapján elvárható lenne. Ezen kívül látástréning keretében kerül sor a javasolt optikai segédeszközök használatának megtanítására és gyakorlására.

Tájékozódás és közlekedés

Célja, hogy kialakuljanak azok a készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy a látássérült zárt és nyitott térben, ismert és ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között biztonságosan tájékozódjon és közlekedjen. Ehhez szükséges a problémamegoldó képesség, a kreativitás, valamint az érzékszervek és az észlelés fejlesztése, a mozgáskészség valamint a térérzékelés javítása, illetve a megfelelő segédeszköz (bot) kiválasztása, és használatának elsajátítása.

Mindennapos tevékenységek

Ennek a foglalkozásnak a célja, hogy az ép érzékszervekre támaszkodva – illetve ha a van, a meglévő látás kihasználásával – lehetővé tegye, hogy az ügyfél a mindennapos feladatokat önállóan végezhesse. Ilyen pl a személyes higiéné illetve az egészség megőrzéséhez szükségek tevékenységek végzése (gyógyszerkezelés, mosás, vasalás), a konyhai munkák ellátása, a rendszerezés, pénzkezelés stb. Ezen a területen a fejlesztés különösen egyénre szabott, hiszen nagyban függ a kliens szokásaitól, előzetes ismereteitől, és képességeitől, valamint a már meglévő praktikáitól.

Tapintható írás-olvasás

Az önálló írás és olvasás (újra)felfedezésére ad lehetőséget a tapintható szövegek olvasás-írás elsajátítása (Braille). Az ujonnan elsajátított ismeretek lehetőséget adhatnak a hétköznapokban a jelölés/rendszerezés alternatív megoldásainak kivitelezésére.

Informatika

A különböző elektronikai eszközök, a rendelkezésre álló szoftverek (pl felolvasóprogram) ma már segítséget nyújtanak abban, hogy használatukkal  a látássérültek a különböző hírekhez, információkhoz könnyebben hozzájussanak. Az ezekkel kapcsolatos ismeretek elsajátítása megnöveli a látássérült számára elérhető állások körét is, így nagyobb eséllyel tud majd a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni. 

Szociális munka

Munkatársunk a rehabilitációs folyamat során végigkiséri a látássérült személyt, életviteli támogatást nyújt, részt vállal a szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatásában.

Pszichológiai tanácsadás

A megváltozott élethelyzethez való pszichés alkalmazkodás, a trauma feldolgozás nehézségei esetén lehetőség nyílik szakértő pszichológus segítségét is igénybe venni.