Foglalkozási rehabilitáció

A Kreatív Formák Alapítvány 2012 februárjában kezdte meg foglalkozási rehabilitációs tevékenységét, melyben - a szervezet alaptevékenységéből fakadóan - a kezdetekkor kiemelten a látássérült munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése kapott elsődleges szerepet. Későbbi programjaink során más jellegű egészségi problémákkal küzdő személyekkel is kapcsolatba kerültünk, így ma már általánosságban véve a megváltozott munkaképességű személyeknek kínáljuk szolgáltatásainkat. 

A foglalkozási rehabilitáció a munkáltató és munkavállaló sikeres egymásra találását segíti.

A munkánk során az alapítvány többszáz megváltozott munkaképességű személlyel, százhúsz munkáltatóval, húsz képzőintézménnyel és több, a program sikerességének szempontjából fontos partnerszervezettel vette fel a kapcsolatot.

Alapítványunk több éven keresztül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közreműködésével megvalósuló, AMSZ hivatkozási jelű, „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása” c. pályázat keretében LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMOT valósított meg. Ennek tapasztalataira építve 2014-2015-ben Európai Uniós (TAMOP538) forrásból valósult meg LORA programunk, amely közel 50 fő megváltozott munkaképességű személy nyílt munkaerőpiaci, különleges bértámogatás nélküli tartós elhelyezésével zárult.

2016-ban foglalkozási rehabilitációs szervezetként szolgáltatói akkreditációt szereztünk, amely a jelen jogszabályi környezetben igazolja, hogy munkánkat az NRSZH által elvárt és megkövetelt szakmai sztenderdek mentén sikeresen végezzük. Az akkreditáció lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy a 2016-ban elkezdődött, az Európai Unió támogatásával megvalósuló EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektben Alapítványunk, mint külső szakértői szolgáltató vegyen részt. Ennek során a hozzánk forduló személyeknek az NRSZH programmunkatársai által ajánlott szolgáltatásokat nyújtjuk, amellyel meg kívánjuk könnyíteni ügyfeleink munkaerőpiaci elhelyezkedését. A projektről további információkat itt találhat: http://nrszh.kormany.hu/projektrol-par-szoban

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás célja:

A megváltozott munkaképességű álláskeresők számára olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy látássérült személyek is megjelenhessenek a munkaerőpiacon. A programban mind az ügyfeleknek (bővebben: megváltozott munkaképességű személyeknek), mind pedig a potenciális szolgáltatóknak (bővebben: munkáltatóknak) és képző intézményeknek (bővebben: képző intézményeknek) nyújtunk szolgáltatásokat.

Fontosnak tartjuk, hogy a célcsoportunk több szempontból érintett a társadalmi kirekesztődés kockázataiban és formáiban: elszigetelődés, alacsony jövedelem, egészségi problémák, csökkent hozzáférés a környezethez és a társadalmi kapcsolatokhoz, hálózatokhoz, információkhoz.

Projekt tevékenységek végzésében a fejlesztés irányvonalaiban a fő célunk megakadályozni a megváltozott munkaképességű látássérült személyek társadalmi kirekesztettségét, fokozni a programunk által az érintettek bevonását, az ágazati, munkáltatói partnerek közötti együttműködéseket.

Tevékenység-skálánkban differenciáltan biztosítjuk a személyre szabott szolgáltatások széles körének rendelkezésre állását, amely figyelembe veszi, hogy célcsoportunk tagjai nem homogén csoportot alkotnak, hanem eltérő társadalmi és kulturális szükségleteik vannak.

Szakmai tevékenységünkben a rehabilitáció elve érvényesül a célcsoport képességeinek javítása vagy azok romlásának megállítása, a speciális és célzott fejlesztés/aktivizálás szolgáltatás, amely a lehetőségekhez képest a legmagasabb szintű foglalkozás biztosítását célozza, e foglalkozási rehabilitációs folyamat (LFR) sztenderd alapú tervezésével, és azok szolgáltatás-fejlesztésével párhuzamosan.

Célunk, megtalálni a megváltozott munkaképességű látássérült ember speciális munkavégző képességéből, elvárásaiból kiindulva azon munkaköröket, amelyek számára tartósabb foglalkozást, jövedelmet, és önmegvalósítási lehetőséget biztosítanak. Projekt-tevékenységeinkhez hozzátartozik azon intézkedések és tevékenységek széles köre, ami alapvetően elemi és általános rehabilitációtól való továbblépést és/vagy kapcsolódást enged a célorientált tevékenységig: a foglalkozás rehabilitációig.

A foglalkozás rehabilitációs szolgáltatás elsősorban a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenést, fennmaradást, az integrált munkahelyen való elhelyezkedést segíti elő.

Célunk, hogy a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vagy foglalkoztatni szándékozó munkáltatók megfelelő információhoz jussanak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására.