Képző intézményeknek

A felméréseink és személyes beszélgetéseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az intézményeknek szükségük van a segítségünkre, ha látássérült személy iratkozik be a képzésbe. A tananyag akadálymentes változatának biztosítása, a technikailag rendelkezésre álló eszközök megismerése és használatának elsajátítása, a gyakorlatok környezeti és technikai adaptációja, a biztonságos feladatvégzés biztosításának megmutatása az Alapítvány feladata.

A képzőintézmények megismerkedhetnek ezekkel a szolgáltatásainkkal, személyre szabott, egyéni segítséget kérhetnek a szakembereinktől. A workshopon az aktuális kérdéseiket feltehetik, tapasztalataikat kicserélhetik, a fontosabb ismereteket gyakorlatban megtanulhatják, nyomtatott összefoglaló anyagot kapnak a legfontosabb lépésekről, technikákról.

A felnőttképző intézmények felmérése alapján láthatóvá vált, hogy az intézmények nincsenek felkészülve látássérültek képzésére. Alapvetően több képzőintézmény pozitív szándékai ellenére, konkrét képzési módszertani segítséget igényelnek ahhoz, hogy felkészülten vállalhassák látássérült hallgató képzését

Mivel ezek a problémák több képzőintézményt érintenek, ezért szükségesnek tartjuk, csoportos műhelymunka alapján egységes segítséget nyújtani számukra, akadálymentesített tananyagok, speciális szoftverek, fejlesztési, tanulás módszertani témakörben.

A képzők munkáját a szakmai kollektíván kívül, képzési szakértő, fejlesztőpedagógus, és látássérült informatikai oktató is fogja segíteni.