Látássérült személyeknek

A látás az érzékelés egyik alapvető eszköze, ezért annak romlása, illetve elvesztése az ilyen traumán áteső ember és családja életét alapvetően megváltoztatja. Azon kívül, hogy megváltozik az egyén világról alkotott képe, társas kapcsolatai és életkörülményei is jelentős változásokon mennek át.

A Kreatív Formák Alapítvány a rehabilitációs hálózat dél-kelet magyarországi regionális központjaként Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyében végzi tevékenységét azzal a céllal, hogy segítse a felnőtt korú látássérült személyek önálló életviteléhez szükséges körülmények megteremtését. A rehabilitáció INGYENES minden felnőtt magyar állampolgár számára, akinek látása baleset vagy betegség miatt elveszett, vagy jelentősen megromlott.

Általános célunk, hogy a látássérült emberek felkészüljenek az intézményi háttér nélküli önálló életvitelre. Az alapítvány komplex szolgáltatásra törekszik, amely magában foglalja az önellátáshoz szükségek készségek, képességek és ismeretek fejlesztését (elemi rehabilitáció) a kliensek szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását (szociális rehabilitáció), valamint az igénybevevők foglalkoztatásának elősegítését (foglalkozási rehabilitáció).