LORA projekt (TAMOP538)

Ezen LORA Program keretén belül alapvető célunk volt megtalálni a megváltozott munkaképességű, látássérült ember speciális munkavégző képességéből, elvárásaiból kiindulva azon a munkaköröket, ami számára tartósabb foglalkoztatást, jövedelmet, és önmegvalósítási lehetőséget biztosít. Továbbá küldetésünknek tekintettük megakadályozni a megváltozott munkaképességű látássérült személyek társadalmi kirekesztettségét, fokozni a programunk által az érintettek bevonását, az ágazati, munkáltatói partnerek közötti együttműködéseket.

Szakmai tevékenységünkben a rehabilitáció elve érvényesült a személyre szabott szolgáltatások elve mellett.

Munkavállalók részére nyújtott szolgáltatások:

 • anamnézis felvétele,
 • szociális helyzetfelmérés,
 • Jobanalízis- felmérés,
 • speciális felmérés kulcsképességek felmérése által,
 • faktorális felmérés,
 • foglalkozási rehabilitációs felmérés (speciálisabb vonatkozásokat és területeket mér fel),
 • készségek felmérése,
 • pályaorientáció és álláskeresési kérdőív alkalmazása,
 • egyéni fejlesztés/rehabilitációs terv kidolgozása célok, feladatok, felelősök meghatározásával,
 • egyéni fejlesztési rehabilitációs (munkavállalási terv) terv készítése,
 • felkészítés a munkavállalásra (munkahelyi beilleszkedés támogatása, munkafolyamat betanítása),
 • életvezetési tanácsadás (pszichológus szakértő bevonásával),
 • utókövetés (folyamatos kapcsolattartás, konfliktuskezelés, felmerülő problémák megoldásának segítése).

Munkáltatók részére nyújtott szolgáltatások:

 • komplex felmérés: igény és szükségletfelmérés, munkáltatói helyzetfelmérés,
 • munkakörelemzés és felmérés (látássérült specializáció) külön szakértő bevonásával készítjük el,
 • munkaközvetítési/együttműködési megállapodás kidolgozása,
 • konzultáció, tanácsadás: a munkaadó a fogyatékossággal élő, látássérült munkavállalók alkalmazásának jogi, gazdasági és társadalmi összefüggéseit ismeri meg, adott álláskereső ügyfél esetében a foglalkoztatásra, munkakör kialakítására vonatkozó tanácsadás,
 • HR gyakorlatok megváltozott munkaképességű látássérült foglalkoztatásával és képzéssel kapcsolatos kiválasztási és alkalmassági vizsgálat,
 • érzékenyítés (Alapítványunk fő tevékenységi köréhez és céljaihoz illeszkedően évek óta szervezünk érzékenyítést),
 • munkaközvetítés: a munkatevékenység és munkakörnyezet, a munkáltató jellemzőinek összeillesztése az ügyfél munkavégzési kompetenciáival, elvárásaival, motivációival,
 • munkahelyi felkészítés: a munkáltató munkahelyi beillesztési stratégiájában nyújtott támogatás,
 • akadálymentesítési tanácsadás (általános tájékoztatás az akadálymentes munkahelyi környezet, akadálymentesített munkaeszközök kapcsán).

A programban megalakítjuk az Esélyt a Foglalkoztatásra Társulást (LORA-Társulás) amely szervezetten összefogja a potenciális szakágazati szereplőket, foglalkoztatókat, vállalkozókat és érintett szakterületi szakembereket.

A programban 210 főt vontunk be, 105 fő részére készítettünk egyéni munkavállalási tervet, 46 fő esetében nyílt munkaerő piaci elhelyezést valósítottunk meg. A program 2015.06.30-án sikeresen zárult.