INTEG-ART 2018

INTEG-ART Élményközpontú integratív programsorozat

 

2018. április 1-től induló, látássérült személyeket és segítőiket megszólító programunk általános célja a társadalmi beilleszkedés, azaz a hasznosság érzésének, az egyén önállóságnak, illetve a magas szintű életminőségnek a biztosítása, valamint a társadalmi elszigetelődés megakadályozása.

Az általunk tervezett tevékenység központi eleme a klubjellegű foglalkozás az INTEG-ART programsorozat, amelynek elnevezése az alkotáson, művészeti tevékenységen keresztül megvalósuló társadalmi integrációra utal. Tervezett programunk olyan élményközpontú és egyben fejlesztési lehetőséget is biztosító művészeti programsorozat, amely több területen hozzájárulhat a szolgáltatásainkat igénybe vevők az életminőségének javításához.

A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő foglalkozás a különböző művészeti ágakban kínál önmegvalósításra lehetőséget – mindeközben a résztvevőket motiválja az önállóságra, és új ismeretek elsajátítását teszi lehetővé.

A művészet területéről merítve saját alkotások valósulhatnak meg, illetve kerülhetnek bemutatásra, emellett a bevont szakértő segítségével az ismert látássérült személyek alkotásai, életútja is feldolgozásra kerülhet. Az érinteni kívánt művészeti területek havi bontásban kerülnek megvalósításra, a következők szerint: zene, irodalom, dráma, film, képzőművészet, népművészet, és egyéb kreatív tevékenységek (pl. fotó). Ezeken a területeken a foglalkozásvezető példákkal illusztrálja, bemutatja a híres élő, vagy valaha élt fogyatékkal élő művészeket, és a köztünk élő alkotók is bemutatkozhatnak. Ezen kívül különböző adaptív technikák alkalmazásával valamennyi résztvevő kipróbálhatja magát, bekapcsolódhat az alkotói folyamatba.

Valamennyi foglalkozás interaktív és cselekedtető, hiszen az ismeretek, érdekességek megosztásán túl mindegyik alkalommal egy közösen összeállított összefoglaló- szemléltető anyag készül, amely a zárórendezvényen kiállításra kerül.

Az élményközpontú, művészetterápiás megközelítést használó program jótékony fejlesztő hatásai:

x Növeli a kreativitást, fejleszti a tervezési képességeket.

x Hatást gyakorol kommunikációra, tanulásra, kognitív funkciókra, szociális készségekre.

x Csökkenti az izolációt, a társadalmi rést a közösségi interakciókban.

x Kiszélesíti az érzelem kifejezési skálát.

x Új megküzdési készségeket és minták elsajátítására ad lehetőséget.

x Fejleszti a kapcsolatokat.

x Tapasztatokat jelent a pozitív kapcsolati kölcsönhatások dimenziójában.

A megvalósítás eredményeit a program zárása előtt, 2019. májusára tervezett Kiállításon kívánjuk propagálni, amelyen prezentálnánk az addig elkészült alkotásokat, tablókon foglalnánk össze a foglalkozásokon megismert híres emberek életútját, véleményeket, tapasztalatokat.

Kapcsolódó szolgáltatások:

A megvalósítás alatt a művészeti foglalkozásokat olyan tevékenységekkel kívánjuk kiegészíteni, amellyel támogathatjuk, kiegészíthetjük azt, és biztosíthatjuk az Alapítvány általános rehabilitációs céljaihoz való kapcsolódást.

  • Énerő Klub és tanácsadás – mentálhigiénés szakember bevonásával a látás megromlása miatt a megváltozott élethelyzetben új célok megfogalmazása, pozitív jövőkép kialakítása; csoportos és egyéni igénybevétel. A mobilitási akadályokra való tekintettel alkalmazni kívánjuk a korábban kialakított Call Center kommunikációs csatornáit, így tanácsadásunk telefonon, e-mailen, és Skype-on is elérhető.
  • Önsegítő csoport: önálló életvitelt ösztönző közösség, amely meghatározott tematikai mentén - a személyes tapasztalatok, saját technikák megosztásán keresztül - megoldást keres a hétköznapi problémákra.

Mindemellett a csoportvezető feladata az egyéni képességek, készségek (finommotorika, tájékozódás, figyelem, koncentráció) fejlesztésével támogatni az INTEG-ART programsorozaton való részvétel egyéni feltételeinek megteremtését.

 

A program küldetése

A program központi elemeként azért a művészeti megközelítést választottuk, mert a közösségi programokon való részvétel a fogyatékkal élőszemélyekben a társadalomhoz való tartozás érzését erősíti, valamint elősegíti az aktív élet iránti igény kialakulását, az önálló életvitel megalapozását.

Mindemellett a természetes segítők jelenléte a klubfoglalkozásokon és a rendezvényeken lehetőséget ad, hogy számukra is más megvilágításba helyezzük a fogyatékkal élő családtag szükségleteit – mi az, amit maga is képes (lenne) ellátni, és mi az, amiben valóban segítségre szorul. Ezzel egyidőben a foglalkozásokon részt vevő hozzátartozók számára is segítséget tudunk nyújtani az otthoni környezet kialakításával, alkalmazható segédeszközökkel és feladatok lehetséges megosztásával kapcsolatosan.

Ezen felül külön figyelmet szentelünk az egyéni rehabilitációs célokhoz való kapcsolódásnak is: a foglalkozásokon igyekszünk látásteljesítménytől függetlenül, valamennyi lehetséges adaptív technikát és segédeszközt felvonultatva olyan helyzetet létrehozni, ahol a látássérült személyek maguk is részt tudnak venni a foglalkozásokon megvalósuló tevékenységekben. Azon túl, hogy ez az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához is feltétlenül szükséges, sikerélményt ad, és példát is mutat a hétköznapi tevékenységek önálló megvalósíthatóságára vonatkozóan.

Jelentkezés

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését a következő elérhetőségeink valamelyikén:

Címünk:                      Kreatív Formák Alapítvány

(6728 Szeged, Napos út 16. – előzetes időpontegyeztetés szükséges)

Tel:                             +3662444331 vagy +36703718488

E-mail:                        kreativ.formak.alapitvany@gmail.com

Skype:                        kreativformak

Várjuk szíves jelentkezését Facebook csoportunkba!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. FOF2018 pályázati támogatásának köszönhetően a programban való részvétel INGYENES minden magyar látássérült személy, és az őt kísérő hozzátartozó számára.