A Szervezetről

A közhasznú jogállású Kreatív Formák Alapítvány 2007 novembere óta koordinálja látássérült emberek elemi, majd később foglalkozási rehabilitációját. Országos szintű tevékenységet is végzünk, de legnagyobb arányban a Dél-alföldi régióhoz kötődik aktivitásunk.

Az alapítvány komplex szolgáltatásra törekszik, amely magában foglalja az önellátáshoz szükségek készségek, képességek és ismeretek fejlesztését (elemi rehabilitáció), a kliensek szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását (szociális rehabilitáció), valamint az igénybevevők foglalkoztatásának elősegítését (foglalkozási rehabilitáció).

Legfőbb célunk és küldetésünk tehát, hogy sokrétű támogató szolgáltatást nyújtsunk az önálló életvitel visszaállításához, az életminőség folyamatos javításának érdekében.

A rehabilitáció ingyenes minden felnőtt magyar állampolgár számára, akinek látása baleset vagy betegség miatt elveszett, vagy jelentősen megromlott.

Szolgáltatásaink köre:

 • Elemi rehabilitáció keretén belül:
  • Funkcionális látásvizsgálat
  • Tájékozódás és közlekedés tanítása
  • Mindennapos tevékenységek újratanítása
  • Látástréning
  • Tapintható írás/olvasás oktatása
  • Informatikai oktatás
  • Szociális szolgáltatások.

(bővebben: látássérült személyeknek elemi rehabilitáció)

 • Foglalkozási rehabilitáció keretén belül:

A munkáltató és munkavállaló sikeres egymásra találását segíti. A látássérült személyeknek személyre szólóan segít az állásfeltárásban, elhelyezkedésben és az utógondozásban. A szolgáltatást igénylő látássérült személy részt vehet tréningeken, képzéseken. Szakembereink közreműködnek az álláskeresésben, képzések felkutatásában. A munkahelyet, munkáltatót is felkészítik a látássérült munkavállaló fogadására.
(bővebben: látássérült személyeknek foglalkozási rehabilitáció)

A szervezet céljaihoz kiemelten hozzájárul az, hogy regionális rehabilitációs központként az önálló életvitel elérését célzó elemi rehabilitációt követően, egy helyben igényelheti klientúránk a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, továbbá, egy már megvalósítási gyakorlattal, rutinnal rendelkező humánerőforrás csapathoz modern, szolgáltatási infrastruktúra is kapcsolódik. A szervezet a foglalkozási rehabilitációs gyakorlatában széles szakmaterületi összefogás alapján részletes, és specializált mérő- értékelő rendszert dolgozott ki, hatékonyabbá tettük a marketingkommunikációs rendszerünk, elősegítve célcsoport elérését, és megszólítását.