Munkáltatóknak

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás (Bővebben: Látássérült személyeknek / Foglalkozási rehabilitáció) elsősorban a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenést, fennmaradást, az integrált munkahelyeken való elhelyezkedést segíti elő.

 

Célunk, hogy a látássérült személyeket foglalkoztató vagy foglalkoztatni szándékozó munkáltatók megfelelő információkhoz jussanak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásról.

  • A munkáltatóknak is segítséget kívánunk nyújtani, hogy az esélyegyenlőségi irányelveket szem előtt tartva felkészülhessenek a látássérült emberek foglalkoztatására. Ilyen pl. a lehetséges munkakörök felderítésében nyújtott támogatás, toborzás-közvetítés, munkahelyi beilleszkedés megkönnyítése, naprakész információk a foglalkoztatáshoz igénybe vehető támogatásokról.
  • Ezen kívül szakmai tanácsadással tudjuk támogatni esélyegyenlőségi irányelvek, illetve az akadálymentes munkakörnyezet kialakítását.
  • Komplex felmérési módszertanunk a munkáltatók kiválasztási folyamatának megkönnyítését is szolgálja. A munkáltató felmérése az ügyfelekével megegyező dimenziók mentén készül el, így garantálva, hogy az adott munkakörre a legmegfelelőbb személy kerüljön kiválasztásra.
  • A felmérésekben rehabilitációs szakemberek és szociális munkások egyaránt részt vesznek, mert a célcsoport látássérült specializációja szükségessé teszi a munkakör részletezettebb elemzését és felmérését.
  • A munkáltatók a felmérési módszert megismerve, a későbbiekben alapítványunk közreműködése nélkül is alkalmazni tudják, könnyebbé válik számukra a megváltozott munkaképességűek számára betölthető munkakörök meghatározása, a betöltésére legmegfelelőbb munkaerő kiválasztása.
  • A munkába állás után az utókövetés kiterjed a munkavállaló mellett a munkáltatóval való kapcsolattartásra is. Ennek során alapítványunk vállalja a felmerülő konfliktusok, problémák megoldásában történő segítségnyújtást, valamint új munkafolyamatok jelentkezésekor a szükséges betanítást, igény szerint további akadálymentesítést.