Szolgáltatási rend

Dél-alföldi Elemi Rehabilitációs Központ

Címe/ postacíme: 6728 Szeged, Napos út 16.

Telefon: +36-62/ 444-331

Mobil: +36-70/ 371-8488

E-mail: kreativ.formak.alapitvany@gmail.com

 

Ellátási terület: 

Csongrád megye

Területi felelős: Nagygyörgy Éva

Békés megye

Területi felelős: Nagygyörgy Éva

 

Elemi rehabilitáció szolgáltatási elemei:

 • Funkcionális látásvizsgálat
 • Tájékozódás és közlekedés tanítása
 • Mindennapos tevékenységek (újra)tanítása
 • Funkcionális látástréning
 • Kommunikációs technikák oktatása
 • Informatikai oktatás

Szolgáltatási formák:

ambuláns, otthontanítás

Ügyfélfogadási rend:

Munkanapokon: 9.00-13.00, egyéb esetben bejelentkezésre

A szolgáltatás megrendelésének módja és menete:

Elemi rehabilitációs szolgáltatást az a látássérült személy vehet igénybe, aki szembetegség vagy a központi idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás

 1. szemészeti lelet vagy
 2. NRSZH / ORSZI / RSZSZ szakvélemény vagy
 3. fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy
 4. OFLÁK (Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ) rehabilitációs javaslat, vizsgálati eredmény vagy
 5. egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (pl. Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat)

bemutatásával vehető igénybe.

A rehabilitációs szolgáltatás megkezdésének feltétele az egyéni rehabilitációs szerződés megkötése. A szolgáltatás megtervezése érdekében az Alapítvány szakemberei egyéni beszélgetések, felmérések és tesztek segítségével tárják fel a Kliens igényeit.

A Klienssel együttműködve a szakember az első konzultáció alkalmával kitöltésre kerül az adatvédelmi kérdéseket rendező hozzájáruló nyilatkozat, a személyi adatlap. Az egyéni rehabilitációs tervben rögzítésre kerülnek a Kliens által választott szolgáltatások, elérni kívánt cél. A rehabilitációs folyamat végén a Felek záró értékelésben összegzik az eredményeket és értékelik a kitűzött célok teljesülését.

A Kliens vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkozásokon az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik az Alapítvány szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és elérése során.

A megrendelések lemondásának módja és határideje:

A Kliens és az Alapítvány kötelesek akadályoztatásukat rehabilitációs foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával egymásnak jelezni.

A szolgáltatás meghiúsulásának következményei:

Amennyiben a Kliens a rehabilitációs foglalkozásokról sorozatosan késik, azokon nem megfelelő állapotban (pl. ittasan) jelenik meg, ha azokról előzetes jelzés nélkül távol marad, az Alapítvány egyoldalúan elállhat a jelen szerződésben foglaltaktól, és a klienst várólistára sorolja.

Amennyiben az Alapítvány sorozatosan nem biztosítja a rehabilitációs foglalkozások megtartásához, pontos kezdéséhez szükséges feltételeket, amennyiben a szakember nem működik együtt a Klienssel a célok teljesítése érdekében, valamint a foglalkozások az Alapítvány hibájából indokolatlanul elmaradnak, a Kliens egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést és panasszal fordulhat az Alapítvány elnökéhez.

A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje:

Az Alapítvány köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját az Alapítvány felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és a kuratórium elnökéhez. Az Alapítvány köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira érdemben reagálni és a Klienst tájékoztatni.

 

Fenntartó:

Kreatív Formák Alapítvány

Székhely: 6726 Szeged, Léda utca 8.

Képviselő: Rója Ferenc, kuratóriumi elnök